top of page

Architektonická štúdia škôlky na Kramároch je hotová

Po zasadnutí miestneho zastupiteľstva začiatkom marca sme dostali požiadavku od poslancov mestskej časti na vypracovanie architektonickej štúdie a inžiniersko – geologického posudku. Výsledkom štúdie je, že štátna škôlka za ktorú bojujeme, by mohla pojať 80 detí rozdelených do štyroch tried.
Za týmto účelom sme oslovili architektonickú kanceláriu spoločnosti Devlev, ktorá má s podobnými projektami skúsenosť už z minulosti. Tá nám po vypracovaní projektu potvrdila, že na pozemku o celkovej výmere 1533 m2 by mohla vyrásť škôlka pre 80 detí. Navrhovaný objekt v tvare U ponúkne 4 triedy, každá s kapacitou 20 detí. Škôlka bola navrhnutá ako dvojpodlažná stavba s jedným čiastočne zapusteným podzemným podlažím.


Samozrejmosťou je bezbariérový prístup, jedálne, herne pre deti, umývarne, sociálne zariadenia, priestory pre pedagógov a pod. Súčasťou areálu je 8 parkovacích miest + jedno miesto pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.


Areál ponúka aj vonkajšie plochy. Jednou z nich je spevnená plocha o výmere 68 m2, ktorá môže slúžiť ako terasa a taktiež aj zelené plochy s rozlohou 614 m2.

Po konzultácii s hygienou nám bolo potvrdené, že plochy spĺňajú viac než základné kritériá, aby škôlka mohla pojať spomínaných 80 detí.


V hre je taktiež aj časť susedného, čiastočne zalesneného pozemku, ktorý patrí pod správu Národného onkologického ústavu. Jedná sa približne o 200 štvorcových metrov, vďaka ktorým by sa mohli ešte rozšíriť zelené plochy a tým by poskytli deťom ešte väčší komfort pri vonkajších aktivitách.


Táto štúdia bola predložená a je aktuálne predmetom diskusie starostu a poslancov miestneho zastupiteľstva, ktorý majú osud tejto škôlky plne vo svojich rukách.


Štúdia dopadla nad naše očakávanie. Nová škôlka môže mať kapacitu až 80 detí. Takisto v prípade prípadnej kúpy lesíka od Národného onkologického ústavu by sme dostali unikátnu možnosť mať dve ihriská. Jedna skupina detí by bola kontrolovaná príslušným pedagógom pred objektom škôlky na ihrisku a druhá nad objektom zo severnej strany v lesíku, ktorý by mohol byť využívaný ako hracia plocha pre deti s nejakými pohybovými aktivitami. Toto je riešenie za aké má zmysel bojovať.
bottom of page