top of page

Ďalší developerský projekt na Kramároch...

ktorý ma záväzné stanovisko Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k investičnej činnosti. Súhlas bol vydaný dňa 15.03.2019. Súlad s umiestnením stavby bol povolený na parcelách číslo 19470/26, 19470/29, 19470/30, 19470/44, 19470/ 374, 19470/375.

Nasledoval návrh developera na vydanie územného rozhodnutia. Pre už existujúcich vlastníkov nehnuteľností nie len v tejto lokalite ale v rámci celých Kramárov bolo jasné, že pôjde o ďalšej zahusťovanie územia s negatívnym vplyvom na lokalitu. Takáto stavba ešte viac zaťaží dopravu, skomplikuje pohodu bývania v našej lokalite. Rovnako navrhovaná investičná výstavba svojim objemom a umiestnením predstavuje nevhodný projekt pre túto lokalitu.


V zákonnej lehote smerovalo na stavebný úrad mestskej časti - Bratislava Nové Mesto niekoľko desiatok námietok od nás miestnych obyvateľov, ale aj od lokálnych poslancov.


Po analýze spisu územného konania sme zistili, že stanoviská všetkých dotknutých orgánov sú kladné a stanovisko Magistrátu Hlavného mesta Bratislava , bolo opäťovne potvrdené.
bottom of page