top of page

Stretnutie s developerom projektu a snaha nájsť spoločné riešenie

Dňa 21.12.2021 a 11.01.2022 sa uskutočnilo oficiálne rokovanie s developerskou spoločnosťou F-Luxus s.r.o. Stretnutie sa uskutočnilo na pôde úradu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, ktoré zorganizoval starosta mestskej časti Rudolf Kusý.

Išli sme tam s tým, aby sme dali jasne najavo, že s takto navrhovanou stavbou nesúhlasíme.Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia vlastníkov bytov ako aj obyvatelia okolitých bytových domov t. j. Vlárska 11AB, Vlárska 9AB, Vlárska 13ABC, Klenová 7,Klenová 9, Klenová 11 a Klenová 13.


Pán starosta Kusý verejne deklaroval, že jeho úloha je byť mediátorom a cieľom nájsť riešenie.


Na základe prijatého uznesenia Miestneho zastupiteľstva sme chceli ísť cestou odkúpenia celého alebo časti pozemku od developera mestskou časťou alebo zámenou už s existujúcim pozemkom v správe mestskej časti.


- Mestská časť dá vypracovať znalecký posudok predmetného pozemku, aby sme získali predstavu o hodnote takéhoto pozemku. Chápeme, že investor pracoval roky na získaní územného rozhodnutia mal náklady, chceme sa baviť o hospodárnom a férovom riešení pre všetky strany.


- My obyvatelia sme pripravení poskytnúť maximálnu súčinnosť. Ak sa nájde riešenie , podpíšeme spoločnú dohodu umožníme investorovi v krátkom čase napríklad realizáciou menšej trojpodlažnej bytovky (7 bytov), naplniť časť cieľov. Väčšiu bytovku vypustíme a otvoríme cestu vzniku štátnej materskej škole pre deti na Kramároch.


Rozhodli sme sa hľadať riešenie, ktoré by mohlo byť „výhodné“ pre všetky zainteresované strany. Na pozemku nášho developerského projektu by sa nemusel realizovať navrhovaný projekt v plnom rozsahu. V časti pozemku by mohla vzniknúť štátna materská škola pre 80 detí, ktorá by bola veľkým prínosom pre veľa mladých rodín na Kramároch. Developer by dostal časť svojich peňazí a mohol by zrealizovať časť svojho projektu. Všetky zainteresované strany (obyvatelia lokality Vlárska, mestská časť, developer) by takýmto riešením mohli uspokojiť svoje potreby a predstavy. Čo sa týka prostredia, materská škola aj po urbanistickej stránke by bola vhodným projektom, nevraviac o kvalitnom prostredí, keďže pozemok sa nachádza mimo cesty bez hlukového či emisného znečisťovania.

bottom of page