top of page

Uznesenie Miestneho zastupiteľstva - hľadáme pozemok pre materskú školu

07.12.2021 sa konalo zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Nové –Mesto, ktoré konštatovalo potrebu materskej školy na Kramároch ako absolútne nevyhnutnú a urgentnú záležitosť. Vhodných pozemkov na takýto druh výstavby je na Kramároch nedostatok, väčšinu vhodných pozemkov vlastnia súkromné osoby alebo developeri.

Veľmi pozitívnou správou pre obyvateľov v lokalite Vlárska bolo, že Miestne zastupiteľstvo schválilo uznesenie, ktoré súhlasí s hľadaním vhodných nehnuteľností (pozemkov, rodinných domov, nebytových priestorov) v mestskej časti Bratislava Nové Mesto s cieľom zriadenia novej materskej školy, ktorá bude prevádzkovaná mestskou časťou Bratislava Nové Mesto.


Úplné znenie schváleného uznesenia :


UZ N E S E N I E: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

A. s ú h l a s í s výzvou starostu mestskej časti o hľadaní vhodných nehnuteľností (pozemkov, rodinných domov, nebytových priestorov) v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto s cieľom zriadenia novej materskej školy, ktorá bude prevádzkovaná mestskou časťou Bratislava – Nové Mesto


B. s ú h l a s í, aby starosta mestskej časti rokoval s predstaviteľmi spoločností, ktoré na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto realizujú investičnú výstavbu, o výstavbe materských škôl, ktoré mestská časť získa do svojho vlastníctva, za jednotných podmienok: 1. Mestská časť uhradí najviac 50 % nákladov investičnej výstavby takejto materskej školy na kľúč so súhlasom týchto spoločností a 2. Mestská časť prednostne uhradí túto sumu z príjmu z poplatku za rozvoj za súvisiacu výstavbu. Každá jedna uzavretá zmluva o takejto spolupráci podlieha schvaľovaniu miestneho zastupiteľstva formou hlasovania o zmluve
bottom of page