top of page

Vyzbierali sme viac ako 1000 podpisov, vyhlasujeme zbierku

Uzavreli sme naše niekoľko mesačné snaženie a vyzbierali sme viac ako 1000 podpisov pre Škôlku pre Kramáre na Vlárskej ulici. Kedže sa niektorým poslancom zdá byť cena pozemku vysoká, rozhodli sme sa vyhlásiť zbierku - fundraising. Cieľom je znížiť kúpnu cenu pozemku pre škôlku hlboko pod hodnotu jeho znaleckého posudku.Na marcovom miestnom zastupiteľstve prebehlo hlasovanie o odkúpení nášho pozemku, kde poslanci nepovedali vyslovene nie, ale požadovali vytvoriť pracovnú skupinu, ktorej cieľom bolo preveriť a zhodnotiť alternatívne riešenia/lokality výstavby materskej škôlky. Zo spoločných nazbieraných peňazí sme teda dali vypracovať architektonickú štúdiu a geologický posudok, ktoré potvrdili vhodnosť výstavby škôlky na danom pozemku vo veľkosti 4 tried pre cca 80 detí. Všetko sme pripravili tak, aby poslanci na aprílovom zasadnutí mohli s kľudným svedomím odhlasovať kúpu tohto pozemku. Miestny úrad predložil návrh rámcového úveru pre škôlku vo výške 1,4 milióna EUR. Ten však dostal podporu iba 9 poslancov, bolo potrebných 13 hlasov. Poslanci úver neschválili s odvolaním sa na vysokú cenu pozemku. Znalecký posudok hodnoty pozemku pritom vyšiel na 1,27 milióna EUR. Ponuka od developera bola po viacerých rokovaniach znížená na úroveň 1,5 milióna EUR.


Spoločná zbierka - fundraising


Keďže k dnešnému dňu petíciu podpísalo viac ako 1 000 ľudí, čo je naozaj úžasné číslo, chceme sa pokúsiť vyzbierať časť peňazí na transparentný účet tak, aby sme dostali finálnu kúpnu cenu pozemku pod hodnotu znaleckého posudku. Cieľom je vyzbierať sumu hlboko pod úroveň znaleckého posudku. To spôsobí, že mestská časť by kupovala pozemok za výrazne nižšiu hodnotu akou je znalecký posudok, tým pádom už nikto z poslancov nebude môcť povedať, že sa jedná o niečo nevýhodné, či nehospodárne.

Do zbierky z prevažnej väčšiny budú zapojené rôzne firmy, či nadácie. Viacero z nich už prísľubom vyjadrilo svoju podporu v tejto veci. Ak však ukážeme symbolické gesto aj ako obyvatelia, Kramárčania, Bratislavčania, ktorí sú ochotní z vlastných zdrojov prispieť na našu škôlku, bude to úžasné. My ako zástupcovia petičného výboru chceme prispieť, lebo tejto dobrej myšlienke veríme. Starosta mestskej časti už spomínaný transparentný účet zriadil a bol prvý, ktorý prispel.


Link na transparentný účet:


https://www.transparentneucty.sk/#/ucet/SK9709000000005185298933


Účet je nastavený tak, že v prípade neúspechu projektu, teda neschválenia kúpy pozemku za polovičnú cenu poslancami, mestská časť bezodkladne vráti každej fyzickej osobe príspevok späť.


Nechceme sklamať ľudí, obyvateľov a dobrovolníkov. Chceme pomôcť ľudom v lokalite mať o bytovku menej a deťom na Kramároch mať o škôlku viac. Sme pripravení osloviť firmy, nadácie a vyzbierať časť potrebných zdrojov na kúpu pozemku sami.
bottom of page